Breaking News

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣಾ ಪಲಿತಾಂಶ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್.

District-Karwareಕಾರವಾರ: ಬಿಜೆಪಿಯ ಭದ್ರಕೊಟೆಯಾದ ಕರಾವಳಿಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತರಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಲ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

 ಕಾರವಾರ, ದಾಂಡೇಲಿ, ಶಿರಸಿ ನಗರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ  ಕಾರವಾರ ಅತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು ದಾಂಡೇಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಶಿರಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕುಮಟಾ ,ಅಂಕೋಲ, ಹಳಿಯಾಳ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಟಾ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ದು , ಅಂಕೋಲ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಹಳಿಯಾಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಮುಂಡಗೋಡು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ  ಯಲ್ಲಾಪುರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮುಂಡಗೋಡು ಬಿಜೆಪಿ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಲಾಬಲ ಹೀಗಿದೆ....
ಕಾರವಾರ ನಗರಸಭೆ (ಅತಂತ್ರ)
ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್-31
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-11
ಬಿಜೆಪಿ- 11
ಜೆಡಿಎಸ್-4
ಪಕ್ಷೇತರ-5

ಶಿರಸಿ ನಗರಸಭೆ (ಬಿಜೆಪಿ ತೆಕ್ಕೆಗೆ)
ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್-31
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-09
ಬಿಜೆಪಿ- 17
ಜೆಡಿಎಸ್-01
ಪಕ್ಷೇತರ- 04

ದಾಂಡೇಲಿ ನಗರಸಭೆ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೆಕ್ಕೆಗೆ)
ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್-31
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-16
ಬಿಜೆಪಿ-11
ಜೆಡಿಎಸ್-0
ಪಕ್ಷೇತರ-4

ಅಂಕೋಲಾ ಪುರಸಭೆ (ಅತಂತ್ರ)
ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್-23
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್- 10
ಬಿಜೆಪಿ- 8
ಜೆಡಿಎಸ್-0
ಪಕ್ಷೇತರ-5

ಕುಮಟಾ ಪುರಸಭೆ (ಬಿಜೆಪಿ‌ ತೆಕ್ಕೆಗೆ)
ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್-23
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್- 6
ಬಿಜೆಪಿ- 16
ಜೆಡಿಎಸ್-1

ಹಳಿಯಾಳ ಪುರಸಭೆ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೆಕ್ಕೆಗೆ)
ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್-23
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್- 14
ಬಿಜೆಪಿ-07
ಜೆಡಿಎಸ್-01
ಪಕ್ಷೇತರ-01

ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೆಕ್ಕೆಗೆ)
ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್-19
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್- 12
ಬಿಜೆಪಿ- 5
ಜೆಡಿಎಸ್-1
ಪಕ್ಷೇತರ- 1

ಮುಂಡಗೋಡ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ (ಬಿಜೆಪಿ ತೆಕ್ಕೆಗೆ)
ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್-19
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್- 09
ಬಿಜೆಪಿ-10
SPONSORED CONTENT


No comments